Herbicydy, czyli środki przeciw chwastom

Niszczenie zbędnej roślinności na uprawach jest konieczne. Gdyby tego zaniechać, niepotrzebne rośliny łatwo odebrałyby kwiatom czy warzywom niezbędne do życia substancje, takie jak woda, witaminy i mikroelementy obecne w glebie oraz promienienie słoneczne. Niestety chwasty rozpleniają się bardzo szybko i trudno je zwalczać ręcznie poprzez tradycyjne pielenie, zwłaszcza na dużych uprawach. Z tego względu powszechnie stosuje się właśnie herbicydy, czyli środki ochrony roślin uprawnych w postaci preparatów niszczących chwasty.

Długa historia herbicydów
Chemiczne zwalczanie niepotrzebnych roślin znane jest od pierwszego wieku przed naszą erą. Doniesienia głoszą, że wtedy to zmagano się z chwastami na plantacji oliwek i zastosowano do ich niszczenia substancje pozostałe po ekstrakcji oliwy. Z właściwości roślinobójczych znana także była sól. Z wiekiem XIX pojawił się nowy sposób na radzenie sobie z chwastami a mianowicie siarczan miedzi. Do najwcześniejszych organicznych herbicydów można zaliczyć zaś oleje mineralne. Nieco później do powszechnego zastosowania zaczęto używać niezwykle efektywny związek chemiczny DNOC. W latach czterdziestych XX wieku odkryto natomiast chwastobójcze własności środków takich jak 2,4-D i MCPA.

Polecamy: środki ochrony roślin Kalisz, środki ochrony roślin Konin, środki ochrony roślin Piła, środki ochrony roślin Poznań

Podział i działanie herbicydów
Wspomniane środki ochrony roślin można podzielić według kilku kryteriów, wśród których wymienić trzeba:

- sposób pobierania przez chwasty
a)środki doglebowe
b)środki dolistne

-sposób przemieszczania się w chwaście
a)preparaty kontaktowe
b)preparaty systemiczne

- termin przeprowadzania zabiegów
a)substancje stosowane przed siewem
b)substancje stosowane przed wzejściem roślin
c)substancje stosowane po wzejściu roślin

- budowa substancji czynnej
-mechanizm jej działania

Zdecydowanie największa ilość produktów stanowiących środki ochrony roślin przed chwastami działa systemiczne. Oznacza to, że wnikają one przez pewne przez części rośliny i są przez nie transportowane do innych. Kiedy metabolizm rozwoju chwasta zostanie zaburzony, obumiera on. Jest to działanie niszczące już na poziomie komórkowym. Niektóre ze środków mogą mieć także działanie o charakterze odwracalnym, czyli tylko na jakiś czas zahamować rozwój chwastów. Substancje stosowane do gleby są pobierane przez korzenie chwastów jednakże mają tę właściwość, że są ich skuteczność jest zależna od wielu czynników np. atmosferycznych. Ponadto dość długo zalegają w glebie. Środki dolistne pozwalają na bardziej precyzyjne działanie, nieograniczone takimi kwestiami.